UPCOMING EVENTS

即将举行,敬请期待

2020瑞士教育展(广州)

2020年9月5日 周六|Saturday 5 September, 2020

Guangzhou, China

2020瑞士教育展(北京)

2020年9月6日 周日|Sunday 6 September, 2020

Beijing, China

PAST EVENTS

​往期展会

2019年4月13日周六 | Saturday 13 April, 2019 

上海宏安瑞士大酒店,3楼苏黎世厅

(上海市静安区愚园路1号)

Zurich Hall, 3F, Swissôtel Grand Shanghai

(1 Yu Yuan Road, Jing An District, Shanghai)

2019瑞士教育展(上海)

2019瑞士教育展(成都)

2019年4月14日周日 | Sunday 14 April, 2019

成都香格里拉大酒店,3楼乐山厅

(成都市滨江东路9号)

Leshan Hall, 3F, Shangri-La Hotel Chengdu

(9 Bing Jiang Dong Road, Chengdu)